X

שלח לחבר

שלח

חקלאי לתעשיה!!!5 דונם!!

פרדס חנה 1,000,000 ₪ 5000 מ"ר מ"ר
שלח לחבר צור קשר

קרקע חקלאית פרטית הנכללת בתוכנית מתאר החדשה של פרדס חנה כרכור . אזור מעולה!!! השקעה מבטיחה!! טאבו!! 5 דונם שלמים!!!

גדי_נכסים_במושבה_חקלאי1